NỀN KINH TẾ Ở HÀN QUỐC

han quoc

*Sự thành lập các cơ sở Tài Chính:

 

-Việc thiết lập một hệ thống ngân hàng hiện đại ở Hàn Quốc đã được thực hiện từ lúc có những ảnh hưởng đầu tiên của đế quốc Nhật.

 

-Năm 1878,Ngân Hàng Quốc gia Đệ Nhất, một ngân hàng Nhật Bản đã mở một chi nhánh ở Pusan, thành phố cảng gần Nhật Bản nhất. Ngân Hàng này phụ trách các hoạt động của ngân hàng hiện đại, bao gồm cả việc phát hành giấy bạc. Những ngân hàng khác của Nhật đã mở tiếp ngay sau đó, hình thành một hệ thống ngân hàng tại tour du lịch Hàn Quốc

 

-Ngân Hàng Triều Tiên được thành lập năm 1909 là ngân hàng trung ương đầu tiên ở Du lịch Hàn Quốc. Quyền được in giấy bạc đã được chuyển từ Ngân Hàng Quốc gia Đệ nhất, vốn là ngân hàng duy nhất được ủy quyền in giấy bạc sang cho Ngân Hàng Triều Tiên.

han quoc

 

-Năm 1911 Ngân Hàng Triều Tiên của Hàn Quốc được đổi tên thành Ngân Hàng Choson đã thay thế các loại tiền băng giấy bạc sang cho Ngân Hàng này. Theo sau đó, rất nhiều ngân hàng thương mại và ngân hàng chuyên biệt được thành lập dưới chính quyền thực dân của Nhật.

 

-Trong số này , Ngân hàng Công nghiệp Choson thành lập năm 1918 , đặt biệt nổi bật vì nó đóng vai trò quan trọng về các hoạt động tài chính ngắn hạn và trung hạn, kết hợp chặt chẽ với những cơ sở tài chính khác để hỗ trợ cho chính quyền thực dân.

 

-Ngoài Ngân Hàng Choson va Ngân Hàng Công Nghiệp Choson, những cơ sở tai chính trước 1945 của Hàn Quốc đã được thành lập gồm có : Ngân hàng thương mại Choson. Ngân hàng Chohung.

 

-Ngân hàng Tiết Kiệm Choson và Liên đoàn Hiệp hội Tài chính. Ngân hàng Tiết kiệm Chosob là một chi nhánh của Ngân hàng Công Nghiệp Choson và đưa hầu hết các quỹ của nó vào các công trái của chính phủ Nhật. Liên đoàn Hiệp hội Tài chính thì cho vay với các nông dân và các doanh nghiệp nhỏ.

About Author

client-photo-1
minhnhat

Comments

Trả lời