HÀN QUỐC THỜI SILLA

han

Tuy nhiên, lãnh thổ của Kogury không bị chinh phục và năm 698 một tướng của Kogury tên là Tae Cho-yung thành lập một quốc gia gọi là Parhae tại du lịch hàn quốc giá rẻ . Parhae buộc Silla phải xâ tường thành ở phí bắc vào năm 721. Khoảng thế kỉ thứ 8, Parhae kiểm soát vùng phía Bắc Triều Tiên , cả Đông Bắc Mãn Châu và bán đảo Liadong. Cả hai nước Silla và Parhae vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn minh Trung Hoa thời nhà Đường.

Silla và nhà Đường có nhiều mối quan hệ, với số lượng lớn những học sinh, quan chức và tu sĩ Trung Hoa để học tập và tham quan. Năm 682 Silla thành lập một học viện  Khổng giáo để đào tạo những quan chức cao cấp và sau đó thiết lập một hệ thống thi dân sự theo mô hình của nhà Đường để học. Nền văn hóa của Parhae cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm của nhà Đường và trình độ văn minh của nước này cũng đủ cao để xứng đáng với sự mệnh danh của Trung Hoa là “vùng đất phồn thịnh ở phía Đông”

han

Nhưng Silla thì lại phát triển một nền văn minh bản xứ phồn thịnh thuộc hàng cao nhất thế giới. Kinh đô của nó tại Kyungju ngày nay của Du lịch Hàn Quốc được biết đến như
“ Thành phố vàng ở đó tầng lớp quý tộc có một nền văn hóa rất cao. Những sử giả đời Đường đã ghi lại rằng những quan chức cấp cao có hàng ngàn nô lệ,cùng với số ngựa và gia súc. Vợ của những quan chức này mang những đồ đội đầu và hoa tai bằng vàng được chế tác một cách tinh vi. Những người đi học thì học theo Khổng giáo và Phật giáo, xây dung một chế độ quản trị đất nước và phát triển những phương pháp tiến bộ bộ cho môn thiên văn và khoa học làm lịch. Kinh Dharani được phát hiện ở Kyngju có niên đại từ năm 751 và là mẫu in mộc bản xưa nhất đã được tìm thấy trên thế giới. Chùa Pulguka và chùa Skkuram Grotto được xây dựng năm 750 là nơi có những pho tượng Phật vào loại đẹp nhất thế giới.

Vào đầu thế kỷ thứ 10 Parhae đã bị suy yếu đi. Trước đó hàng thế kỷ quyền lực của Silla cũng tiêu tan  khi lãnh chúa của các thành trì đã làm tan vỡ sức mạnh của trung ương và những cuộc nổi dậy đã làm lung lay nền móng của Silla Parhae, dưới sức ép của những chiến binh Kitan cai trị một phần phía Bắc Trung Hoa, Mãn Châu và Mông Cổ, cuối cùng đã sụp đổ vào năm 926. Sự suy yếu của Silla đã làm cho một người khác tên là Kunhwn thành lập nước Hậu Kogury ở Kaesng vùng tâm tour du lịch Hàn Quốc. Sau đó Wang Kn, con của Kungye, người nối ngôi vào năm 918, rút ngắn tên nước thành Kory, từ đó sau này có cái tên hiện đại là Korea

About Author

client-photo-1
minhnhat

Comments

Trả lời