CÁC QUY LUẬT THỂ HIỆN SỰ TÔN KÍNH CỦA NGƯỜI THÁI LAN

thai

Một đứa bé rất nhanh chóng nhận ra rằng bằng cách cư xử theo cách được dạy bảo-biết quan tâm đến cảm giác của người khác, biết vâng lời, khiêm nhường, lễ độ và tôn kính nó sẽ được người khác yêu thích và đối xử tốt với nó.Cách cư xử này có thể tóm gọn bằng một từ trong tiếng du lịch Thái lan giá rẻ; kreng jai

Kreng jai thường được dịch là sự ‘’quan tâm’’, nhưng thực ra nó mang nhiều ý nghĩa hơn thế nhiều.Nó là một sự cảm nhận , một người cha có thể quan tâm rất nhiều đến lợi ích của con cái nhưng lại không cảm thấy Kreng jai đối với chúng.Con cái của ông ta quan tâm đến cảm giác của ông và điều chỉnh cách cư xử của chúng để được thanh thản đầu óc mới cảm thấy kreng jai.Kreng jai được người ‘’ biết suy nghĩ đến người khác’’cảm nhận mà thôi

Du lịch Thái lan những người phải ‘’suy nghĩ’’ đến người khác thường là những người dưới dù ở bất kỳ mối quan hệ thế nào.Vì thế Kreng jai liên hệ rất chặt với tôn ti trật tự của người Thái lan về địa vị và sự tôn kính.

thai

Mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái thể hiện rất mạnh luật kính trọng người trên này, và giữa trẻ con với nhau luật này cũng dể thấy.Đứa nhỏ nên vâng lời đứa lớn, và đứa lớn chịu trách nhiệm về cách cư xử của đứa nhỏ.

Các từ trong gia đình được dùng rộng rãi ra ngoài xã hội và mang tính cách thể hiện tôn ti trật tự hơn là các quan hệ gần gũi kiểu gia đình.Một phu ( anh hay chị) luôn luôn lớn hơn nong.Nong có thể là một người bạn thân hay một người hoàn toàn xa lạ như người đổ xăng hoặc phục vụ bàn.Cả chồng lẫn vợ cũng dùng phu và nong khi nói với nhau và dĩ nhiên không giống anh chị gì với nhau rồi.

Cũng như vậy luang poh, luang ta hay hay luang phu ( cha ,ông anh kèm theo tiếp đầu ngữ chỉ sự kính trọng luang) có thể dùng chỉ các nhà sư, có vùng dùng chữ poh luang để chỉ trưởng làng, mae chi ( mẹ xuất gia) để chỉ các ni cô và mae khrua (mẹ bếp) để chỉ một người đầu bếp nữ.Các từ như ‘’chú’’,dì , anh họ có khi không chỉ quan hệ gia đình gì cả.

 

About Author

client-photo-1
minhnhat

Comments

Trả lời